Calendar financiar AN 2020

1.

29 aprilie/30 aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2019

2

30 aprilie 2020

Publicarea Raportului anual 2019 – aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

3.

11 august 2020

Publicarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare semestriale la 30.06.2020